Dualar

Kategori » Dualar

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumlarda okunabilen, faziletleri ve faydaları oldukça güçlü bir duadır. 

Peygamber Efendimiz HZ. Muhammed Tarafından Rivayet Edildiğine göre Kenzül Arş Duasının Faziletleri Şu şekildedir.

Bu duayı kim hayatı boyunca bir kere okursa okuyan kimselerin yüzleri kıyamet günü ayın 14 ü gibi ışıl ışıl parlar. Bu öyle bir parlaklıktırki bilmeyen kimseler o kişiyi peygamber sanarlar.


O kişinin rahat bir şekilde cennete girebilmesi için oradan bir burak getirilir ve üzerine binerek rahat bir şekilde cennete nail olur. Sırat köprüsünü durmaksızın hızlıca geçer.
 Kim bu duayı okursa günahı tahmin edilemeyeceği kadar çok dahi olsa, herşeyden ümidini kesip çaresizliğe kapılsa dahi kendisine kabul görülmüş olan hac ve 1000 umre sevabı verilir

Sebebsiz korkuları olan ve sürekli olarak birşeylerden korkan kişilerin okuması durumunda Allah’ü Teala o kişiyi korktuğu şeyden emin kılar. Ayrıca susuzluk çeken kimsenin susuzluğu giderilir.

Hasta şifa bulur, açın karnı doyar, kim üzerine okuyup üflerde hastalığı geçer, dünya ve ahiret istekleri için okunursa ALLAH o kişiye yardım eder.

Kimin bir düşmanı olurda bu duayı okursa Allah onlardan gelecek kötülüklerden, zararlardan ve eziyetlerden o kişiyi korur.

Borcu olan bir kimseye Allah onu ödemeyi nasip eder ve kimseye muhtaç etmez.

Şayet hasta olan kişi bu duayı yazıp üzerinde taşırsa derdine hastalığına deva bulur.

Hanımlar üzerinde bulundurursa eşleri onlara ikram eder.

Ailesinden ayrı olan, kaybolan kimseye hiçbir zarar gelmeden ailesine kavuşur ve cinler ile melekler o kişi için istiğraf ederler. Cinler ve şeytanlardan ve hastalıklardan korunurak emin olur.
Hayatı bolluk ve bereket içinde geçer
Kim bu duayı 5 kere okursa Peygamber efendimizi rüyasında göreceği rivayet edilir.

Şayet fatiha suresi, ihlas suresi, kafirun suresi ve felak nas sureleri ile üç’er kere okunup ardından da bu dua okunursa Yüce Allah O kişiyi karşılaşacağı bütün kötülüklerden korur, her türlü hastalıktan emin kıldığı gibi isteklerinide vereceği söylenmiştir.

Gece yatarken bu duayı yazıp yastığın altına koyarak uyuan kişiye Allahü Teala o evden çalınanı ve o evden kaçanı geri dönmesini sağlar.
 

Kenzül Arş Duası Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.

La ilahe illellahül hakemül adlül metin.

Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.

La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.

La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.

Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

La ilahe illellahü sükran li ni´metih.

La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.

Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..

Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.

Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:

Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.

Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.

Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.

Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.

Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.

Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.

Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.

Inneke entel kerimül kebiru.

Hasbünellahü ve ni´mel vekil.

Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.

Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem


Kenzül Arş Duası Arapça Okunuşu

Kenzül Arş Duası Meali
 

Melik (kral), Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve eski atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Sen arınıksındır. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onun içindir. Diriltir ve öldürür. O diridir ve ebediyen ölmez. Hayır onun kontrolündedir, dönüş onadır. Ve O her şeye gücü yetendir. Ve onunla yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır.

Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Rabblığının ikrarı olarak, ondan başka ilah yoktur. Yüceliğini arındırmak için, Allah noksanlıklardan arınıktır.

Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in kanadında yazılı ismin hürmetine, Mikail’in kanadı üzerinde yazılı ismin hürmetine, İsrafil’in alnında yazılı ismin hürmetine, Azrail’in avucunda yazılı ismin hürmetine, ve senin verdiğin Münker ve Nekir ismi hürmetine, ve kullarının sendeki sırları hürmetine, İslam’ı kendisiyle tamamladığın ismin hürmetine, ve Adem’in senden öğrenip cennetten indirildiği zaman kendisiyle sana seslendiği ve senin de kabul ettiğin ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, arşı taşıyan melekleri kendisyle güçlendirdiğin ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, kullarına rahmetini sonsuza kadar ulaştırdığın ismin hürmetine, sözlerin tamamı hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle sana seslendi de ateş soğuk ve selamet olduysa işte o ismin hürmetine, İsmail kesilirken hangi isminle seslendi de onu kesilmekten kurtardıysan işte o ismin hürmetine, İshak hangi isminle sana yalvardı da sen onun ihtiyaçlarını karşıladıysan işte o ismin hürmetine, Hud hangi isminle sana seslendiyse işte o ismin hürmetine, Yakup sana hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını ona geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davut hangi isminle sana seslendi de sen onu yeryüzüne halife yaptıysan ve demiri onun elinde yumuşattıysan işte o ismin hürmetine, Süleyman hangi isminle sana dua etti de sen onu yeryüzüne kral yaptıysan işte o ismin hürmetine, Eyyüb hangi isminle sana seslendi de sen onu içinde bulunduğu sıkıntılardan kurtardıysan işte o ismin hürmetine, Meryem oğlu İsa hangi isminle sana seslenip de onunla ölüyü dirilttiysen işte o ismin hürmetine, Musa hangi isminle sana seslendi de sen ona Tur’da hitap ettiysen işte o ismin hürmetine Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de sen onu cennette rızıklandırdıysan işte o ismin hürmetine, israiloğulları sana hangi isminle seslendiler de denizi geçirdiysen işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu suda yürüttüysen işte o ismin hürmetine, Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de sen onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum. Hiç şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya da güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın!

Nihat Hatipoğlu'ndan Kenzül Arş Duası Faziletleri


Kenzül Arş Duası Hakkında son zamanlarda gerçek olmadığına yönelik söylemler var. Bu yazımızda bunada açıklık getirmiş oluyoruz.

 

"Kenzü’l-Arş duâsı", başta peygamberler hakkı ve hürmeti için, büyük meleklerin hakkı ve hürmeti için, “Bismillahirrahmanirrahim” hakkı ve hürmeti için ve Fatiha Sûresinden başlayıp Kur’ân’ın Sûre-i Celîlelerinin tamamının ilk âyetlerini zikrederek, sûrelerin hakkı ve hürmeti için, Kur’ân’daki kelime ve hecâ harflerinin hakkı ve hürmeti için, peygamberlerden, büyük meleklere ve büyük zatlara kadar bütün muhterem zatların hakkı ve hürmeti için, insanoğlunun ve melâikenin muhtelif hâl ve sıfatları esnasında zikrettikleri Allah’ın isimleri hakkı ve hürmeti için Allah’tan af, bağışlanma, mağfiret ve çok geniş bir çerçeve içinde ihtiyaçlarımızın karşılanmasını isteyen geniş, faziletli ve tesirli bir duadır.

Hazret-i Ali (ra) tarafından tertip edildiği ve Ehl-i beyt tarikiyle rivayet edildiği tahmin edilen ve aslı Kur’ân’dan alınmış bulunan bu duâ, "Mecmuâtü’l-Ahzab"da geçiyor. Ne kadar sıklıkla okuduğunu bilmesek de, bu duâyı bir hususî vird olarak kabul ettiğini bildiğimiz Bedîüzzaman Hazretleri, Rumuzât-ı Semâniye risâlesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektûb’un Sekizinci Kısmının İkinci ve Üçüncü remizlerinde bu duadan bahsetmektedir. Üstad Hazretleri bu remizleri, “Kenzü’l-Arş Duasının Feyzinden Gelen Bir Nükte-i Kur’âniye”, “Kenzü’l-Arş’ın Birinci Nükte-i Kur’âniyesi”, “Kenzü’l-Arş Duâsının Feyzinden Gelen Üçüncü Nükte-i İcâziye” başlıkları ile işlemektedir.

Duânın başlangıç kısmı Allah’ın Erhamü’r-Râhimîn, Hannân, Mennan, Bedîü’s-Semâvâti ve’l-Arz, Zü’l-Celâli Ve’l-İkram isimlerine ve Allah’ın Kerîm zatını zikre tahsis edilmiş. Bu yüce isimlerin şefaatiyle özrümüzün kabulünü, ihtiyaçlarımızın giderilmesini, isteklerimizin verilmesini, günahlarımızın bağışlanmasını istiyoruz ve nitekim günahları Erhamü’r-Râhimîn olan Allah’tan başka hiç kimsenin bağışlayamayacağını dile getiriyoruz.

Duâda daha sonra aynı dilek ve isteklerimizi Hazret-i Âdem (as) ve Havva, Hazret-i Nuh (as), Hazret-i Musa (as), Hazret-i İsa (as), Hazret-i Muhammed (asm) hürmetine, Cebrail (as), Mikâil (as), İsrafil (as), Azrail (as) hürmetine, Bismillahirrahmânirrahîm ve Elhamdülillahi Rabbi’l-Âlemin hürmetine, Elif lâm mim ile başlayan Bakara Sûresi, Elif lâm mim ile başlayan Al-i İmran Sûresi hürmetine, Nisa Sûresi, Mâide Sûresi, En’âm Sûresi, Elif lâm mîm sâd ile başlayan A’râf Sûresi, Enfâl Sûresi, Tevbe Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûnus Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hûd Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Yûsuf Sûresi, Elif lâm mîm râ ile başlayan Ra’d Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan İbrâhîm Sûresi, Elif lâm râ ile başlayan Hicr Sûresi, Nahl Sûresi, İsrâ Sûresi, Kehf Sûresi, Kâf hâ yâ ayn sâd ile başlayan Meryem Sûresi, Tâhâ Sûresi hürmetine ve devam ederek sıra ile Kur’ân’ın yüz on dört sûresinin her birisinin ilk âyetlerini zikri içine alarak, bu sûrelerin ve âyetlerinin şefaatleriyle Cenâb-ı Hakk’tan af ve bağışlanma talebini içeriyor.

Sûrelerin ardından Peygamber Efendimiz (asm)’e nâzil olunan Kur’ân’ın yirmi dokuz harfinin her birisini isim isim zikrederek, bu harflerin hürmetine af, mağfiret ve ihtiyaçlarımızla ilgili isteklerimizi Allah’a arz eden duâ metni, daha sonra yüz yirmi dört bin peygamber hürmetine, insanlığın atası Hazret-i Âdem ve Havva hürmetine, dört büyük meleklerin hürmetine, Kerrûbîn ve Hamele-i Arş melekleri hürmetine, yedi kat gökyüzü ile yedi kat yeryüzü ve bu mülklerde bulunan melekler hürmetine bağışlanma dileğini içeriyor.

Ardından Allah’ın isimlerini farklı bir açıdan ele alan duâ metni, bu isimlerin hepsiyle bağışlanma ve af talebini dile getiriyor. Burada göze çarpan bir orijinallik şudur: Burada Allah’ın isimlerine isim isim yer vermekten ziyade, bu yüce isimleri kendilerine sığınılma halleri ile ele alıyor. Ardından peygamberlere ve vahye tâbi olan ve istikamet üzere bulunan muhterem zatların hürmetine istek ve dileklerimizi Cenâb-ı Hakk'a arz ediyor.

Kur’ân’dan ve hadislerden alınan bu duâ metninisıkıntılı hallerimizde, günahlarımızdan af ve bağışlanma istediğimiz ve ihtiyaçlarımızın giderilmesini şiddetle arzuladığımız her an, Allah’ın merhametine ve şefkatine sığınmak için okuyabiliriz.

19.04.2017

Seda

Allah rizasi icin benim icinde dua edermisiniz. Beni cok seven nisanlim birden telefondan nisani atti birdaha yuzunu goremedim ailesinide goremedim. Halen inanamiyorum. O gun bu yana elimden gelen dualari okuyorum ayetel kursi cok okudum. Malesef simdiye kadar gelisme yok. Eminim ama rabbim dualarimi kabul edecektir. Allah rizasi icin sizde dua edin benim icin arkadaslar.. Nikahimiza iki ay kaldi benden ayrilali ise 3 bucuk hafta.. Nikah tarihindan once donsun istiyorum allahin iziniyle

15.04.2017

Kaan

Ya tövbe tövbe nSiz bi beklentiden dolayımi okuyosunuz nYok banada dua edin yok şukadar dua etceksin nYokya oldu nKardeşim okuyosan önce allah rızası için okuyacaksın kalpler yanlız allahadır nDilekçemi okuyosunuz hayırdır nTamam okursun ama istemek ayrı dua okuyup sevap ayrınDersini yapmayanı öğretmen en arka sıraya oturmazmı nAşa nAllah şüpesiz kimin ne duyguları nKalplerini ana rahminde bilir nTóvbe tóvbe nYarabbim nDualarını oku sesiz tek yere geç diz çok aç ellerini konuş şüpesiz . ALLAH. Kalpten edilen duaları geri çevirmez nEn iyisini yinede ALLAH. BilirnHikmet inden sual olmaz yarabim .

15.04.2017

seda

es selamün aleyküm nnarkadaşlar kurdeşen rahatsızlığını 2 senedir çekiyorum. bazı geceleri sürekli kaşınıyorum alerji gibi tedavisi yok kendiliğinden geçiyormuş ama benim geçmedi Allah \'tan diliyorum şifa mı sizlerde bana dua eder misiniz? n eden etmeyen herkesten Allah razı olsun.

31.03.2017

Selcuk

Allaha yemin olsunki bu duayi nezaman okusam istedigim hersey olmustur.hangi skintida olursaniz olun bu duayi okuyun inanin yuce yaradan kesinlikle sesinizi duyacaktir.emin olun

20.02.2017

tebib

oxujun ki allah sizi nurlandsin .

06.02.2017

hamide

Bu duayi tesaduf buldum cok sukur rabbime hep okuyorum cok sikintili zor gunlerimde bu duam vardi rabbim kimseleri zorda koymasin dua eder duabeklerim ben bu duayi okurken cok duygulaniyorum goz yaslarim kendilinden akiyor gurbetin kahri zor dualara sarildim sukurler olsun Rabbime

27.01.2017

Abdullatif

Namazsız dua olmaz kardeşim akıllı olun essalatu veddua

27.01.2017

Esma

Özel günlerde okunabilir mi

24.01.2017

çoban sülo

bu medyadaki şarlatanları dinleyene kadar açın kuranı kerimi okoyun anlamazsanızsada ruhunuz istifade eder.

21.01.2017

Funda

Allah razı olsun her gün 3 defa okuyorum Allahım bana ve isteyen herkese hayırlı saglikli evlatlar nasip etsin insaAllah Rabbim sana sığındım ne olur guldur yüzümü :(

11.01.2017

Esma

Allah rızası için bana da dua edin.hamileyim bebeğim sıkıntıda kalp atışları çok yavaş düşürme tehlikem var yalvarırım bana da dua edin.allahım hepimizin dualarını kabul etsin🙏🏼

08.01.2017

aylin

ALLAH HEPIMIZI KORUSUN

29.12.2016

Selen

Nejbettın bey ya Allah ya vedud ya camı cok okuyun ınanın cok kısa zamanda duzelırsınız amenerresulu onuda okuyun

24.12.2016

halime

Arkadaşlar dua eyer bizim için hayırlıysa kabul olur

23.12.2016

Cansu

Kardeşlerim Rabbim hepimizin muradını versin yüzümüzü güldürsün korktuklarımızı ve beterlerini başımıza getirmesin inşaAllah. Sizden dua istiyorum Rabbim sevdiklerimin acısını yoklugunu göstermesin inşaAllah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Erkek arkdsımın bi mahkemesi var Rabbim hayırlısıyla onu bu mahkeme sorunundan kurtarsın Rabbim bizi affetsin iki dünyadada günahlrımızın bedelini iki dünyadada ödetmesin inşaAllah kavuşup evleneym onunla

19.12.2016

Nejmettin

Kardeşlerim eşimle problemlerim var boşanmak üzereyim nolursunuz banada dua edin esselamü aleykum

16.12.2016

klynnn

Ne zaman darda zorda olsam bu duayı okurum namazımı kılarım.Allah ın izniyle hepsi rüzgar gibi eser geçer.Allah büyüktür vaktini o bilir ibadet etmeye devam edin zorlukları kolaylaştıran şüphesiz Allah\'tır

07.12.2016

merve

Güzel kuranı kerim okunan için babada dua edermisniz biri bana sen okuyamazsin dedi .bende allahım yalvarıyorum ki güzel okumayı diliyorum ne olur sözlerde bana dua edermisniz allahım sizlerden ve ümmeti Muhammedi hepsine rahmetiyle muamele nasip etsin amin

07.12.2016

Emine

selamün aleyküm.benim sizden ricam olucaktı,oğlum ömer2,5 yaşında doğmda bazı skıntılar yaşadık fizik tedavi görüyoruz destekle adım atıyoruzartık çok şükür.yavrumda epilepsi var ama çok şükür ağır değil.gözleri dalıyor ve irkiliyor. sizden dua istiyorum eeg çkilicek yakında lütfen yavruma içten dua edin çevrenizde varsa iyi kimseler yada çocuklarınıza dua ettirin lütfen..

27.11.2016

Ecevit

Hadi bunlar bu işlerden para ve mürit kazanıyor size ne oluyor elinizin altında rehberibimiz Allah on muhteşem ayetleri olan KURAN dururken bu sahtekarlıklara inanıyorsunuz. 1000 ihlas 333 ayetelkürsi daha neler neler arkadaşlar akledin der KURAN da Yüce ALLAH lütfen bu abukluklara ayıracağınız vakti okumakla emrolunduğumuz KURAN a ayırın bakarsınız oradan öğrendikleriniz hayatınızı değiştirir. tek önerebilceğim KURAN ı anladığınız dilde okumanız emin olun yürekten okursanız görmeye başlayacaksınız Şeytanın hilelerini. Selam İnan\'ların üzerine olsun

23.11.2016

ÜMMÜGÜLSÜM

Kardeşim selime cevap, her gün okuyorum umduğumu bulamıyorum diyor,önce Ya Sabır celleceleluhu oku 100 adet hergün devam et,313 üyetel kürsi de denenmiş onu da oku çabuk ezberleniyor ezberinde değilse dilek ve istekler için 1000 ihlas da okuyabilirsiniz evinizde işyerinizde zamanınız bol olduğunda Kenzül arş okuyabilirsin ama bıkmayacaksınız rabbim bize nimetlerini vermekten bıkmıyor usanmıyor hergün veriyor,bizde bi zahmet bıkmadan talepde bulunalım ibadetimi sürekli kılalım.Allah\'a emanet olun.

13.10.2016

jsnsndjs

dua nın en kısası bunu ezberlemem gerek ben bunu okulda anlatıcam yani söylicem lütfen kısasını biliyorsanız bana söyleyin.

23.09.2016

eli

Ben birara bir seyimi kaybetmistim abstesimi aldim ve ara aradigim seyi buldum

16.09.2016

eylül

peki bu duayı namaz kılmadan okursak ne olur.zorunlumudur

07.09.2016

Fatih

Biraz daha sabir kardesim selim, Aziz ve Celil olan Allah in vaadi haktir.

02.08.2016

selim56

her gün farz namazlardan sonra okuyorum ama malesef istediğim ve umduğumu alamıyorum yanlış bir şey mi yapıyoruz

Soru Sorun

Facebook Beğen


Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Nedir? Esma’ül Hüsna Arap&cc ...

Esmaül hüsna faziletleri

Esmaül Hüsna’nın Faziletleri   ALLAH: Ya Allah ş ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

  1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...