Dualar

Kategori » Dualar

Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Nedir?

Esma’ül Hüsna Arapça bir tamlama olup tam karşılığı Güzel İsimlerdir. Bu tamlamada bahsedilen ise Allah’ın 99 ismi şerifidir. Rabbimizin bilinen 99 ismi tüm kitaplarda güzel isimler olarak geçerken bu isimleri tekrarlayanlara bazı ilimler ve şifaların olduğu da biliniyor.

 
İnsanlar neden Allah’ı zikretmelidir?

Kâinatın Yaratıcısı olan Allah, sadece insanları ve cinleri kendisine iman etsinler ve istikamet üzere yaşasınlar diye yarattığını belirterek bunun dışında yarattığı her varlığı tek görevi Allah’a kulluk olan insanlara hizmet etsinler diye yaratmıştır. Biz insanlar hayvanların ve nebatatın hep aynı sürede hiç aksatmadan kendilerine verilen görevleri yaptığına şahit oluruz. Misalle izah etmek gerekirse bir arının ‘’ben bal yapmak istemiyorum’’, ya da bir ineğin ‘’bugün süt vermeyeceğim’’ deme lüksü yoktur. Çünkü onlar Rabbin isteği ile ve tükenmeyen hazineleri sayesinde görevlerini hiç aksatmadan biz insanlığa ballarını ve sütlerini yedirip içirmeye devam ederler. Yine bunun gibi yaratılan pek çok hayvan da vardır ki bizler yaratılışının gayesini bilmeden gereksiz olduğunu düşünürüz. Hâlbuki durum böyle değildir. Allah o hayvanları da kâinatın hizmeti için yaratmıştır ve araştırmalar sonucu fark edildiği gibi yılanın varlığının dahi ozon açısından yine insana fayda sağlayan bir yönü vardır.


Görüldüğü gibi kâinatta her şey insanın emrine yaratılmış ve biz insanlar da Allah’ı çokça zikretmek ve ibadet etmek ile mükellef kılınmışsak yapılması gereken şey, Allah’ın isimlerine ve bir ayette de ifade edildiği gibi Allah’ın ipine sıkı sıkıya bağlanmak olmalıdır.


Nasıl bir insana seslenmeden kendisinin size cevap vermesini bekleyemezsiniz, Hak katında da değeriniz, Allah’a ne kadar seslendiğiniz ya da ne kadar içten seslendiğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Bu açıdan hadiseleri değerlendirdiğimizde yukarıda da bahsettiğimiz gibi Yaratıcı’nın 99 isminin her biri farklı isteklerimizi gidermek için muktedir ve belirlenen ölçülerde tekrarlandığında istenilen amaçlara ulaşmada hem maddi hem manevi rehberdir.

Bu yazımızda da sizlere detaylı olarak Allah’ın mübarek 99 ismini, bu ismi şeriflerin anlamlarını ve günlük olarak hangi sayılarda zikredildiği takdirde maddi manevi hastalıklara yine Allah’ın izniyle şifa olacağını anlatmaya çalışacağız.


Bismillahirrahmanirrahim;

ALLAH: Tüm isimleri bünyesinde barındıran ve başka hiçbir varlığa verilmesinin mümkün olmadığı isimdir.)

ER RAHMAN: Bütün yaratılmışlar için hayır ve merhameti tercih eden

ER- RAHİM: Büyük nimetler veren ve merhametli

EL-MELİK: Bütün kâinatın sahibi ve hükümdarı

EL-KUDDÜS: gafletten ve hatadan arınmış ve tertemiz

ES-SELAM: Cennetteki kullarına selam eden ve selamete çıkaran

EL-MÜ’MİN: Gönüllerde iman etme isteği uyandıran, sığınanları koruma altına alıp ferahlatan

EL- MÜHEYMİN: Koruyan ve gözeten anlamlarına gelir

EL- AZİZ: Mağlup edilmesine imkân olmayan Galip

EL- CEBBAR: Dilediğini zorla yaptıran ve tüm eksikleri tamamlayan

EL- MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren

EL- HALIK: Bütün varlığı yoktan var eden şekillendiren, halkeden anlamlarına gelir

EL- BARİ: Her şeyi birbirine uygun yaratan

EL-MUSAVVİR: Her şeye bir biçim ve özellik veren

EL- GAFFAR: Marifeti çok olan

EL- KAHHAR: Her istediğini istediği anda yapmaya muktedir olan

EL-VEHHAB: Nimeti sonsuz olan

ER-REZZAK: Yaratılmışlara pek çok faydalanılacak şey ihsan eden

EL- FETTAH: Zorlukları kolaylaştıran anlamına gelir

EL- ALİM: Her şeyi çok iyi bilen

EL-KABID: Kabıd sıkan bunaltan ve daraltan

EL-BASIT: Açan genişleten

EL-HAFIZ: Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan

ER-RAFİ: Yukarı kaldıran ve yükselten

EL-MUİZ: İzzet veren ve ağırlayan

EL MUZİLL: Zelil eden alçaltan

ES-SEMİ: Her şeyi en iyi şekilde işiten

EL-BASİR: Her şeyi en iyi şekilde gören

EL-HAKEM: Hükmeden hakkı yerine getiren

EL- ADL: Çok adaletli

EL-LATİF: Bütün işlerin tüm inceliklerini bilen, tüm kullarına iyilik ulaştıran

EL-HABİR: Herşeyin iç yüzünden tüm detayları ile haberdar olan 

EL-HALİM: Yumuşak huylu anlamına gelen Halim, suçlulara hemen ceza vermeyen

EL-AZİM: Azameti pek büyük 

EL-GAFUR: Affı ve bağışlaması çok 

EŞ-ŞEKUR: Kendi rızası gözetilerek yapılan işlere fazlasıyla muamelede bulunan 

EL-ALİYY: Çok yüce çok yüksek

EL-KEBİR: Çok büyük en büyük 

EL-HAFİYZU: Herşeyi Belli bir vakte kadar bela, musibet ve afetlerden koruyan 

EL MUKİT: Her yaratılmışların gıdasını ve azığını veren

EL HASİB: Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiğini detaylı olarak bilen

EL CELİL: Ululuk ve Celal sahibi

EL KERİM: Lütfü ve keremi çok geniş olan

ER-RAKİB: Bütün işleri murakabe eden ve tüm varlığı gözeten

EL MUCİB: Kendisine dua edenlere icabet eden ve isteklerini geri çevirmeyen

EL- VASİU: İlmi, affı ve rahmeti geniş

EL HÂKİM: Bütün işlerinde hikmet bulunan

EL- VEDUD: Kullarını çok seven ve sevilmeye gerçekten layık olan

EL MECİD: Şanı yüksek ve büyük olan

EL-BAIS: Ölüleri dirilterek kabirlerinden çıkaran

EŞ-ŞEHİD: Her yerde ve her zaman hazır ve nazır olan

EL-HAKK: Varlığı hiç değişmeden duran

EL-VEKİL: Kendisine tevekkül edilen işleri en iyi şekilde yerine getiren

EL KAVİYY: Çok güçlü, pek güçlü 

EL- METİN: Çok sağlam ve netameli olan

EL- VELİYY: Sevdiği kullarının dostu olan 

EL- HAMİD: Bütün varlığın kendi diliyle övdüğü ve ancak kendisine hamd edilen 

EL-MUHSİ: Sonsuz da olsa tek tek her şeyin sayısını bilen 

EL-MÜBDİU: Bütün varlıkları örneksiz olarak en baştan yaratan 

EL-MUİD: Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratabilen

EL-MUHYİ: Can bağışlayan hayat ve sağlık veren

EL-MUMİT: Canlı bir varlığın ölümünü de yaratan

EL-HAYY: Diri her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen

EL-KAYYUM: Gökleri, yer ve her şeyi tutan

EL-VACİD: İstediğini istediği anda bulan

EL MACİD: Kerem ve iyilikleri pek çok olan şanı ve keremi büyük olan

EL- VAHİD: Asla ortağı ve benzeri olmayan

ES-SAMED: İhtiyaçları ve sıkıntıları giden tek yer 

EL-KADİR: Her istediğini istediği şekilde yapmaya gücü yeten ve güç yetiren

EL-MUKTEDİR: Kuvvet sahipleri üzerinde istedikleri şekilde tasarrufta bulunan

EL-MUKADDİM: istediğini öne alan ve ileri geçiren

EL-MUAHHİR: İstediğini geride bırakan

EL-EVVEL: Ezeli olan, varlığının başlangıcı olmayan

EL-AHİR: Son anlamına gelen

EZ-ZAHİR: Aşikâr ve yaratılan her şeyde görünen

EL-MÜTEALİ: Eksikliklerden münezzeh yani uzak olan manasına gelen 

EL-BATIN: Her şeyden gizli 

EL-VALİ: Her an olup biten her şeyi ve kâinatı yöneten, idare eden

EL-BERR: Yarattıklarına gereken şekilde nimetleri bahşeden 

ET-TEVVAB: Günahları bağışlayan ve tevbeleri kabul eden 

EL MÜNTEKİM: Suçlu olanları adaleti ile hak ettikleri cezaya çarptıran 

EL-AFÜVV: Çok affeden 

ER-RAUF: Çok lutfeden ve çok esirgeyen

MALİKÜL-MÜLK: Mülkün ebedi sahibi olan 

ZÜLCELALİ VEL İKRAM: Hem kerem hem de büyüklük sahibi olan

EL-MUKSİT: Bütün işlerini birbirine denk ve yerli yerinde yapan

EL-CAMİ: İstediğini istediği zaman ve istediği şekilde toplayan

EL GANİYY: Çok zengin anlamına gelen 

EL MUĞNİ: Dilediğini zengin kılan

EL- MANİ: Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyen

ED-DARR: Elem ve zarar veren şeyleri de yaratan

EN-NAFİ: Faydalı şeyleri de yaratan

EN-NUR: Aydınlatan ve yol gösteren 

EL-HADİ: Hidayet veren ve kullarını muradına erdiren

EL-BEDİ: Hayret veren şekilde tüm alemleri yoktan var eden

EL-BAKİ: Varlığının sonu olmayan

EL VARİS: Her şeyin asıl sahibi olan

ER-RAŞİD: Bütün işleri dosdoğru bir nizam ve hikmet ile sonucuna ulaştıran

ES-SABUR: Çok sabırlı 

Dipnot olarak  bir çok kaynakta ayetel kürsi ile esmaül hüsnanın bir çok sıkıntı ve kederden kurtaracağı belirtilmiştir. Bahsedilen okunma tertibi ise şu şekildedir.

Kimin ihtiyacı veya bir haceti olupta ona ulaşmak için şu tertibi uygularsa Allah-ü Teala onu zengin eder dileğinin gerçekleşmesi için hayırlı kapılar açar. 170 Defa Ayetel kürsi okunduktan sonra 3000 defa YA KAFİ YA GANİ YA FETTAH YA REZZAK zikrini yapmalıdır.

27.01.2017

sevapsiz

hepinizi o anlar istediginizide verir.simdi degi

10.01.2017

Rojda

Selamualeyküm ben kısa zaman önce burun ameliyatı oldum doktor mahvetti burnumu üzüntüden perişan oldum burnum eski hâline gelmesini için dua ediyorum .rüyamda esma husnalari oku 40 gün boyunca sayısı 6635 sanki böyle bir sayı gördüm .ama hangisini ne kadar okumam gerek bilemedim yardımcı olursanız sevinirim Allah razı olsun

04.01.2017

Zilan

Selamu Aleyküm ablacim Ben istedigimi zikirleri okuyom ama sevdigim den ayrildigim için onu çok ozluyom vede çok kisa zamanda kavusmak istiyom allahin izniyle tes vakitte kavusuruz insallah o yuzden çok sayida oluyom insallah faydasi var zarari yoktur be ablacim

04.01.2017

sirnakli

Bu zikirleri çok sayida okusak daha fayda etmez mi

14.12.2016

yldrmbyzt

@admin selamın aleyküm. Bilinçsizce çekilen zikirin zararı olduğu söyleniyor doğru mudur? Zikir çekeren nelere dikkat etmeliyiz? Minibüste,yolda vs. Zikir çekilebilir mi? nnKonuyla alakası yok ama bi sorum daha olacaktı. Gerçek bir müslüman, İslamı yaşamak istiyorum nerden nasıl başlayacağımı bilmiyorum? Kitap önerir misiniz? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

05.11.2016

Eren şerif

Merhanet anlamına gelen Allahın ismi

02.09.2016

duygu ulus

hepsini okuyacağım teşşekkürler

02.09.2016

Gökhan

Aynur kardeşim fark etmyor \'\'ya\'\' yada \'\'el\'\' sana göre hangisi daha kolay geliyorsa onu kullan

19.08.2016

Aynur

Ya mı el mi er mi hangisi dogru

23.07.2016

Elif

Merhaba büyük ebced ile ya ganiyy esmasini 1.123.600 adet okudum bazı sitelerde bunun tehlikeli olacağı yazıyor doğru mu? Eger doğruysa ne yapmaliyim

12.07.2016

Kadir

Selamın aleyküm nArkadaşlar reklamlar telefon veya bilgisayarınızda daha önce yapılmış olan ziyaretlere göre gelmektedir.nSitenin bununla ilgili bir yaptırımı söz konusu değildir nYinede bu reklamları google üzerinden sınıflandırıp ilgi alacağınıza göre reklam göre bilirsiniz

07.07.2016

Bir Aciz Kul

Allahım sen Buyuksun.

02.07.2016

yusuf

menan hannan eşşafi rabbim isimleri değilmi listede göremedim bu isimlerde doğruysa 100 ü geçiyor

29.06.2016

raşit olur

Allah razi olsun ben din gorevlisiym insanlari aydinlatmak cok güzel selametle insallah

18.06.2016

Admin

@Bedriye hanım ilgi, alaka ve hassasiyetiniz için teşekkür ederiz. Reklamlarla ilgili sıkıntı bizle alakalı değil. Maalesef o kısıma müdahale edememekteyiz. Reklam gösteren şirket Google. Sistemimize reklam kodlarını ekledikten sonra hangi reklamların çıkacağına kullanıcıların gezdikleri sitelerden yola çıkarak gösterim yapmaktadır. Biz her ne kadar engel koysakta belirli bir yerden sonra önüne geçemiyoruz. Anlayışla karşılayacağınızı umut ediyoruz. Sitemizdeki diğer sayfalarda da bunlarla alakalı benzer serzenişler olmuş.

16.06.2016

Bedriye

Esmaül Hüsna hakkında yazdıklarınız için çok teşekkür ederim. Çok faydalanıyoruz ancak sitenizde yayınlanan reklam konusunda biraz daha hassas olmanızı rica ediyorum. Ben Allah\'ın isimleri ile şifa ararken karşıma kadın çamaşırının yada kadın vücudunun çıkmasını istemiyorum. hepsi burada com da sadece kadın çamaşırı satılmıyor değilmi. Allah\'ın isimlerinin altında o reklam çok köyü olmuş selam ve dua ile

09.06.2016

Mahmut

Ben esmül hüsnayı telefonuma indiremiyorum bana yardımcı olurmusunuz

07.06.2016

Hacer şeker

Çok teşekkür ederim allah razı olsun çok güzel bir sayfa

28.05.2016

admin

Merhaba benim kizim 3 aylik iki gündur aksma saatti ağlarak ve sicriyarak uyaniyo vee kendne gelrmiyon yarim saat nefes dahi alamiuo cok panik oluyorum nr okumam lazim lutfen yardimci olun Allaha emanet olun

13.04.2016

bir garipp

rabbim biz seni unuttuğumuzda bile sen bizi unutma ey rabbb sen tü övgülere layıksın. .

12.04.2016

şule

merhaba. yazınız çok güzel . ama bu paylaşımların kaynağı nedir acaba? bu rakamlardan nasıl emin olabilirim?

12.04.2016

TUNCA

yaradılışımda da bir dağınıklık var iş yaparken herşeyi dağınıtıyorum evim de sık sık dağınık abdestli ve nmzıyım şükür sevgili admin ltf yardım

02.04.2016

gunahkar

Selam.oncelikle bu gozel bilgiler icin tesekkurler. Ya Cabbar ismini surekli desem babam beni isteyen kisinin bize elci gelmesine razi olurmu? nSizde bununla ilgili dua varmi varsa lutfen yazardiniz.nHa bide sonda yazmisiz 3000bin defa oxunsun o isimlerin her birini 3000bin defa yoxsa Ya Kafi ya gani ya rezak hep birlikde 3000bin defa oxuyum?

26.03.2016

wefa

Allah razi olsun

16.03.2016

Anonce

Yukarıdan aşağı indiren ve alçaltan anlamına gelen EL-HAFIZ zikri, 1481 kez kötülük ve belalardan korunmak için okunuyor.nnYa Hafız ismini zikreden kişi korku, telaş ve fenalıklardan korunur. Cinlerin şeytanların ve insanların şerrinden muhafaza olur. Bu isim korunması amacıyla kime ya da neye okunursa korunacaktır. nBu ismi serifde hatami var ? El Hâfid deyilmi?

02.03.2016

Htpnr

ALLAH razı olsun.Elinize kolunuza sağlık.

09.02.2016

selma

Çocuklarin namaza başlaması icin hangi esma okunmali

06.02.2016

Serxan

SalAmun Aleykum. Arkadas safi ismini bulamiyorum bi yardimci olsaniz lutfen

01.02.2016

Feto can

ALLAH o kadar büyük ki kimse bilemez

29.01.2016

kadir

Gercekten ALLAH okadar buyukki bunu kimse ispatlayamaz

19.01.2016

çocukların akıllı ol

bunları yazmanız çok iyi.

17.01.2016

Esma

Benim Adım Esma Ve Ellerinize Sağlık ! Çok Güzel Olmuş !

18.12.2015

orhan

yüksek sayıda esma çekmek manevi zarara yol açarmı

18.12.2015

berat

ALLAH Razı olsun

07.12.2015

Oktay

nesrin yilmax kardesimize,nIsimler hep erkek ismi degil ... misalin Nur ... emin degilim ama büyük ihtimal Ayetlerle beraber indirildikten sonra insanlar bu isimleri erkek veya kiz cocuklarina vermeye basladilar ... tabi bazi isimler erkek cocuklara daha cok verilince ister istemez erkek ismi gibi algilanmaya baslandi.

29.11.2015

Serkan

Ya Mucib

26.11.2015

Umit

Ya basir ismi her yerde 320kere ama sizde daha az. Ya hafiz ismi iki keee var birincide yazim hatasi var galiba

08.11.2015

nesrin yilmax

affınıza sığınarak birşey sormak istiyorum allah ne erkek ne kadın diye biliyoruz fakat isimler neden hep erkek isimleri

06.11.2015

Murat karakas

El heb nedemek rüyamda 6 genç oglumda 4 du ağaca dönüşüyor u,zun dik bir ağaca ve diyorlar el heb yaratmakki bir tek allah .c.c mahsuster allah .c.c tecellisi ve iblisler çaresiz kalıyor

23.10.2015

Hüsamettin Diriktay

Yüzüklerin veya kolyelerde 99 ESMA ÜL HÜSNA\'ların yazılması caiz midir? Takılmaması gereken yerler veya mekanlar nerelerdir?

23.10.2015

Hüsamettin Diriktay

Hukuk fakültelerinde, EL HAK-EL HAKİM-EL ADL-EL VEKİL-EL AFÜVV Esma ül Hüsna daki anlam ve manaları okunup anlatılıyor mu?

20.10.2015

kul

selamunaleyküm arkadaşlar yorumları okudum genellikle sayı sormuşsunuz siz kalpten bir ah çekin Rabbim koşarak gelir sayılara takılmayın derim .ama en azami burada olanlar.ayrıca kendilerine virt edinmek isteyen daha ehil kişiler ile bilgi almalı kendi durumuna uygun olanı çekmeli ki hızlı ve emin bir yol alsın.Rabbim kimseyi geri çevirmez .bunlar şahsi düşüncelerim tabi Allah yar ve yardımcınız olsun

17.10.2015

Mumin

Her şey iman ile olur bu isimlerde sizin onlara olan inancınız kadar tesirli olur yoksa 100 bin kerede vird çekseniz içinizde oluşan zann iman kadar tesir eder etmez Allah kalbinizin ne olduğunu iyi bilir

08.10.2015

zeynep

Allah razı olsun sizden.Bende sağlık yönünden çok sikintidayim bu yazıyı okuyan Allah rızası için bana dua etsin bi fatiha okusun ne olur.

26.09.2015

Ysmn

Slm bn samed esmayi kombimne yapmak istiyorum acaba hangi esma ile kaç adet olmalıyım yardımcı olun lütfen

09.09.2015

Fatma

Allah razı olsun....

08.09.2015

reşit karakuş

sn. YILMAZ.....nİNTERNET ÜZERİNDEN SİPARİŞTE BULUNMADIYSAN SİPARİŞ YAP KAPINA KADAR GELİR VEDE FELEK VE NAS SURELERİNİ OKU VEDE BU SENİN ELİNDE ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN SELAMUN ALEYKUM

28.08.2015

RAMAZAN KIRAC

COK HARIKA DINLERKEN SANKI UCUYORSUN ALLAH IM SANA HAMD OLSUN

25.08.2015

Gülbahar

Gerçekten Allah razı olsun dar zamadaydım bu site karşıma çıktı manevi gözüm açılsın istiyordum Huzur arıyordum tutunacak bir dalım oldu Allahı ım hepimizden razı olsun

25.08.2015

demor

Ya ile el yada er arasında ne fark var nasıl çekmemiz gerekiyor tesekkurler

22.08.2015

merve

ALLAH RAZI OLSUN

19.08.2015

fatma

Bu sayılar ve isimler nerde geçiyor, tabiki rabbimin isimleri şifadır ama kaynağı nedir.nLütfen cevap verebilir misiniz?nTeşekkürler

19.08.2015

kevser

Allah razi olsun cok tesekurler

30.07.2015

Mustafa PAKIR

Sn. İlgili,nBu ismi şerifleri mutlaka sayısınca mı okumalıdır.Mesela günde 30 defa diyor biz daha fazla okusak veya daha az okusak etkisi olmaz mı?

13.07.2015

üveys aksungur

ya veli ismini sadece 1 gün gece gündüz toplam 20000 defamı okuyacağız

12.07.2015

üveys aksungur

ya veli ismini sadece 1 gündemi çekecez yoksa buna devam mı edecez her gece ve hergü 10000 defa zikir edeceğiz

06.07.2015

Rumeysa

ALLAH razı olsun, emeğinize sağlık

27.06.2015

kuzey

Allah\'ın ismi azamı abdestsizde zikredilir artı sayılarada okadar takılmayın önemli olan halis bir kalb ile zikirdir abdestli ve sayıca zikir en efdalidir ama öteki şekilde de yani abdestli ve belirtilen sayısınca zikir etme şartı yoktur.

15.06.2015

Admin

Hassasiyetiniz için teşekkür ederiz Ömer Bey, Hata düzeltildi.

15.06.2015

Ömer Avcı

MALİKÜL MÜLK ismi şerifi yalnış yazılmış lütfen düzeltin

13.06.2015

burak

Bir çok kaynak ve site gezmeme rağmen bu denli mükemmel anlatılan, bu kadar çok detay verileni ilk defa gördüm. Allah hepinizden razı olsun inşallah. Süreki sitenizi takip ediyorum

25.02.2015

hakan

ebced değerinde cekmemeiz mi gerekiyor kendi isteğimiz sayıda cekersek bi faydası olmayacak mı?

19.02.2015

kübra

mükemmel anlatılmış ALLAH razı olsun

17.02.2015

recep

Tesekur ederiznAllah herkesten razı olsun

12.02.2015

admin

@Nacr bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum, lakin abdest her zaman daha iyidir.

11.02.2015

Nacr

@admin ben 2 gündür abdestsiz çektim. Gün içinde abdestli olamıyorum sürekli. Kendime sabah çekilecek olanları oluşturdum, aklıma gelince bakıp diğerlerinide çekiyorum. Abdestsiz çekilmez kesinlikle diyebilir miyiz veya bi sonuç alınmaz diye bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkürler

11.02.2015

admin

@Nacr abdestli olunması daha yerinde olur kardeşim.

10.02.2015

Nacr

Abdestli olmaya gerek var mı bu zikirler için?

10.02.2015

Admin

@murat tanış yanlış saymışşınız. 99 adet doğrudur.

09.02.2015

murat tanış

Eger yanlis saymadiysam burada ALLAH\'ın ismi-şeriflerinden 97 tanesi yazilmis, yani 2 tanesi eksik kalmis!

04.02.2015

zemire

tewekur ederiz iyi caliwmalar

02.02.2015

Figen Güven

Kuzenim 30 yaşında ama bi türlü evlenemedi Biraz da saf lik var ne okumamiz lazım halam çok uzuluyor eklenmesi düzelmesi için ne cekmemiz lazım

28.01.2015

Özcan

selamün aleyküm, iyi çalışmlar,nbenim kafama takılan şey bazı isimler El-Melik (c.c) gibi gündelik zikir sayısı 91 bazı sitelerde ve telefon uygulamalarında 90 bazı sitelerde 100 olarak belirtilmiş hangisinin doğru olduğunu nasıl anlayacağız.İyi çalışmlar..

23.01.2015

bogac

Ilginiz ve calismalariniz icin tesekkur ederim. Allah razi olsun

23.01.2015

admin

@bogac Sizin bahsettiğiniz durum havas ilmine girer, ki oda tartışmalı bir durumdur. iradeye tesir etmek bizim açımızdan da sizin düşündüğünüz gibi. Lakin buradaki okuma ve zikir adetleri aynı durumu teşkil etmiyor birbirinden çok farklı durumlar

23.01.2015

bogac

Bu isimlerin altinda yazan zikir adetlerini ve faydalarini neye gore kim belirlemis. Sadece manasini anliyarak birer kere zikretsek sevap kazanilmaz mi. Kendimi büyü yapiyormus gibi hissettirdi.

21.12.2014

Huseyin naz

Allah hepinizden razı olsun herşeye yeniden başlıyorum lutfen yardımcı olurmusunuz nerden başlamalıyım

18.12.2014

şükran toraman

efendim sizden ricam ,ESMA ÜL HÜSNA kitapını istiyorum. inanın bulamıyorum lütfen

27.11.2014

mehmet

sadece size tesekkur etmek istiyorum

13.11.2014

Yilmaz

Sellamu aleykum,kardesim,once allahtan ve sizden yard in istiyorum Ben australiada yasayan 53yasinda beyim, AMA Ben nefsime hakim olamiyorum ne yap am Naismith namaz kiliyorum seytan engel cikariyor yardim ettin ne yap am nasim o kitapdan gonderirmisin adore sim 7 /92station rd auburn n,s,w Sydney Australia banana esma husna kits I istiyorum bursa o kitapdan yok yalvaririm gonderirmisin bana sevap olur

Soru Sorun

Facebook Beğen


Esmaül Hüsna Sırları

Esmaül Hüsna Nedir? Esma’ül Hüsna Arap&cc ...

Esmaül hüsna faziletleri

Esmaül Hüsna’nın Faziletleri   ALLAH: Ya Allah ş ...

Allah ın 99 ismi

Bizleri yoktan var eden Rabbimize ne kadar minnettar olsak, ne kadar ş&uu ...

esmaül hüsna anlamları

  1)      ALLAH: Tüm isim ve sıfatları ...

Ya Vedud faziletleri

Ya Vedud esması Yüce Allah’ın 99 isimlerinin biridir. Bir ç ...

4444 salatı tefriciye duası

Faziletleri bakımından oldukça önemli olan salatı tefriciye hakkı ...

Tebbet Suresi

Tebbet suresi mekkede inmiş olup 5 ayetten oluşmaktadır. Manası itibari ile k ...

Felak Suresi

Felak suresi, Kuran-ı Kerimin 113. Suresidir.  Medine'de indirilmiş ...

Nas Suresi

Nas Suresi Medine’de indirilmiş olup, toplamda 6 ayetten oluşmaktad ...

İnşirah suresi

İnşirah suresi Mekke’de inmiş olup 8 ayetten oluşan, kuran-ı kerim&rsqu ...

Rahman Suresi

Rahman Suresi 78 Ayetten oluşup Ra’d Suresinden sonra Mekke’de in ...

Nasr Suresi

Nasr, yardım demektir. Sûrede Allah'ın Hz. Peygamber'e yardım e ...

Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi ve faziletlerini sizler için bir araya topladık. Ka&ccedi ...

Maun suresi

Maun suresi Et-Tekâsü suresinden sonra Mekke’nin ilk yılları ...

Kevser Suresi

Kuran-ı kerimin 108. Suresi olan kevser suresi mekke döneminde adiya ...

Fil Suresi

Fil Suresi Okunuşu   Elem tera keyfe fe'ale rabbüke biash ...

Mülk Suresi ( Tebareke )

Bismillâhirrahmânirrahîm Tebârekellezî bi ...

Amme ( nebe ) suresi

Haber anlamını taşıyan Nebe sözcüğü Kuran-ı Kerim’in 78. ...

Bakara suresi

Bakara suresi Kuran-ı kerim'in ikinci ve en uzun suresi olma özelliğ ...

Kureyş suresi

Kureyş Suresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1- Li ...

Asr Suresi

Bismillâhirrahmânirrahîm 103/ASR-1: Vel asr(asri). ...

Karınca ( Bereket ) Duası

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsr&ac ...

Ezan Duası

Müezzinin ezanını işittiğiniz anda sizlerde ezanı tekrar ediniz. Sonra b ...

Yemek Duası

Dualarımız olmazsa olmazımız, en zor anlarımızda kurtarıcımız olarak tanımlan ...

Tövbe duası (tevbe)

Her insanoğlu bilerek ya da bilmeyerek gün içinde günaha d&u ...

Rızık Duası

Her evde, her işyerinde olması arzu edilen şeylerden biri helal kazanç ...

Uyku Duası

Peygamber efendimizin uykusuzluğa tutulan sahabe Zeyd b. Sabit r.a. hazretler ...

Şifa Duası

İnsanoğlu her zaman sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşayacağının garantisin ...

Fatiha Suresi Faziletleri

Fatiha Suresi Müddesir suresinde sonra 7 ayetten oluşarak Mekke’de ...

Yasin Suresi Faziletleri

Bu sure, ismini iki harften ibaret olan ilk ayetten almış ve Mekke’de i ...

ihlas suresi faziletleri

Bismillahirrahmanirrahim   Kul hüvallâhü ehad. ...

Kafirun Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul yâ eyyühelkâfirûn. L ...

Nazar Duası

İslam dininde hak olan Nazar, Bir insanın başka bir insana kıskanarak bakması ...

Kunut duaları

Hz Muhammed’in akşam namazını kıldığı sırada üçünc ...

Vakıa Suresi Fazileti

Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her ki ...

şahmeran duası gerçek mi

Yılanların kralı anlamını taşıyan şahmeran sözcüğü farsç ...

Kenzül Arş Duası

Kenzül Arş Duası her türlü hacet, dilek, hastalık gibi durumla ...